Solucions nitrogenades

El Nitrogen (N) és un element essencial en la nutrició vegetal, directament associat amb el creixement vegetatiu de les plantes.
Com que és un factor limitant de la producció, i al mateix temps pots ser un gran contaminant, des de CUPASA oferim el servei de diversos fertilitzants nitrogenats, en la dosi adequat i aplicació oportuna per ser el més eficient possible.
CUPASA ofereix des del 2005 i de forma gratuïta als seus client el servei d’anàlisis NMi per ajustar la dosi adequada d’adob Nitrogenat en cobertora del cereal.
Solució Nitrogenada 32%
Solució Nitrogenada 20%
Solucions nitrogenades amb Sofre
NPK 20-0-0
Nitraliq 15-15