Serveis agrícoles

Per CUPASA, Serveis Agrícoles és sinònim de Agricultura de Precisió. El concepte de mínim conreu i de agricultura de precisió és el fonament de tot treball realitzat en les parcel·les agrícoles, i assumit en les diferents etapes del cicle agrícola.
Anàlisis de sòl, tija i fulla
Assessorament i preparació de sòls
Programes de fertilització personalitzats
Aplicació de fitosanitaris i fertilitzants
Sembra directa amb aplicació simultània de fertilitzants
Comercialització de tot tipus de llavors
Seguiment de tot el cicle del cultiu
Suport tècnic en dates de sembra, cultius, regs, ...