Protecció de cultius

Els productes fitosanitaris són medis imprescindibles per a la producció agrícola, tant en els sistemes convencionals d’agricultura com en altres sistemes (ecològica o integrada). Diferents tipus de plagues, si no fossin controlades, minvarien la productivitat i la qualitat dels productes alimentaris, incidint directament en la salut i la economia de la societat.

Mitjançant una formació contínua i amb el suport de les principals multinacionals del sector, el servei tècnic de CUPASA ofereix una gestió integrada de plagues que prioritza les solucions més sostenibles possibles

Producte protecció cultiu
Producte protecció cultiu
Producte protecció cultiu
Producte protecció cultiu