Compra i venda de cereal

El personal tècnic de CUPASA ofereix el seguiment del cultiu mitjançant visites periòdiques als conreus, i amb una combinació dels medis tradicionals (com les analítiques de sol) i modernes eines informàtiques per prendre les adequades decisions en la sembra i fertilització des cultius, tant els actuals com els futurs.
Mapa cultiu

CUPASA també li ofereix assessorament en temes tan importants com la preparació del sol, el control de plagues, males herbes, tractaments, càlcul de necessitats hídriques, així com les principals incidències del cultiu.